ISO 9001:2008
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Знак затвердження типу ЗВТ

Знак затвердження типу ЗВТ
Знак затвердження типу ЗВТ

Знак затвердження типу засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) свідчить про те, що продукція, за результатами позитивних державних приймальних випробувань, внесена до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки Україна.

Державні приймальні випробування поводятся з метою:

  • забезпечити єдність вимірювань в Україні;
  • підтвердити можливість виробника випускати серійно ЗВТ, відповідають встановленим метрологічним нормам і правилам;
  • для захисту інтересів споживачів ЗВТ.

     

    При внесенні продукції до Держреєстру Україні виробник, для підтвердження вищевказаних вимог, проводить випробування всіх характеристик продукції, зазначених у технічних умовах на даний вид продукції. У випробуваннях беруть участь співробітники органів Держспоживстандарту України, акредитованих випробувальних лабораторій і наукових центрів.

    За результатами позитивних випробувань видається сертифікат затвердження типу ЗВТ, в якому ЗВТ присвоюється номер в Держреєстрі, встановлюється міжповірочний інтервал і виробник отримує право на розміщення знака затвердження типу.