ISO 9001:2008
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Автоматизована система зважування зерна на елеваторах

Промислові зважувальні системи Автоматизована система зважування зерна на елеваторах

У ході створення системи проведена модернізація кількох бункерів, призначених для обліку відвантаженого зерна з найбільшою межею зважування 60 т.
Система складається з бункерних ваг та комп’ютера з програмним забезпеченням ТБКОДА.
  Зважування відбувається у два етапи:
 • Ваги видають масу всього завантаженого у бункер продукту.
 • Керуючи виконавчими механізмами вивантаження, ваги відміряють необхідну кількість продукту.
Вантажоприймальним пристроєм у даній системі виступає бункер, що використовується для зберігання і відвантаження зерна. В опори вбудовані монтажні вузли з тензодатчиками. Ваги працюють таким чином: залежно від маси вантажу, що знаходиться в бункері змінюється зусилля, що діє на датчики. Пропорційний масі зважуваного продукту сигнал тензодатчиків надходить на вхід вагового терміналу, де перетвориться мікроконтролером в код, що відображується на дисплеї.
Ваговий термінал Bilanciai D400 оснащений двома незалежними реле для управління вивантаженням і стандартним інтерфейсом RS-232С / RS-485 для передачі даних на комп’ютер, де виробляється подальша обробка даних у програмному продукті ТБКОДА.

Програмний продукт ТБКОДА
ТБКОДА - програмний продукт для організації обліку та оперативного контролю вагових дозаторів і парків вагових ємностей. Дозволяє організувати на підприємстві об’єднану систему обліку збереження і переміщення продукції, контролювати поточний стан ваговимірювальних систем, отримувати зведені звіти та діаграми.
Система робить зчитування інформації з електронних вагових дозаторів та бункерних ваг по інтерфейсах RS-232C (до 10 дозаторів до одного комп’ютера) або RS-485 (до 32 дозаторів до одного комп’ютера). На екрані персонального комп’ютера (ПК) відображається інформація про стан кожного підключеного дозатора в окремих вікнах, або в табличній формі, або у вигляді графіків чи діаграм. Вид відображуваних даних оператор системи вибирає на свій розсуд.
Дані про зважування зберігаються у базі даних і доступні для мережевого багатокористувацького доступу. Така ідеологія дозволяє підключати вагові дозатори до декількох ПК і організувати мережу, в якій можливо з будь-якого ПК системи переглядати стан і формувати підсумкові звіти по будь-якому дозатору або групі дозаторів, а також, організовувати віддалені робочі місця інженерів і керівників.
Для користувачів системи передбачаються різні рівні доступу до налаштувань та інформації. Звіти формуються в будь-якому розрізі даних (за датою / часом, по комп’ютеру, по дозатору, за матеріалом, за оператором) у табличному або графічному вигляді.
Система розраховує продуктивність дозаторів, кількість схилів, середню, макс. і мін. масу схилу, час напрацювання дозаторів.
Система автоматично відстежує вихід значень маси на кожних вагах за встановлені величини, сигналізує про це оператору і зберігає запис у БД подій системи. Інші важливі події системи також записуються до БД подій.
З метою діагностики вагової системи є можливість перегляду графіків зміни маси на кожному дозаторі з високою роздільною здатністю.

Додаткова інформація

 • VEGASWING 51
  VEGASWING 51

  Простой вибрационный сигнализатор уровня жидкостей

 • CERTUS Balance
  CERTUS Balance

  Лабораторные весы