ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Торговий знак

Торговий знак
Торговий знак

Відповідно до рішення Державного Департаменту інтелектуальної власності № 2540 від 28 січня 2004 р. Найменування «КОДА»та логотип KODA для товарів і послуг є зареєстрованими торговими знаками згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ».