ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Новини

Підтвердження відповідності системи управління якістю УА ТОВ Фірми «КОДА» міжнародному стандарту ISO 9001:2008 на аудиті

30 вересня 2011 р.

У вересні 2011 р УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно пройшла другий аудит, який проводився міжнародним органом з сертифікації Bureau Veritas з метою здійснення періодичного нагляду за станом Системи Менеджменту Якості (далі - СУЯ) для забезпечення її відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 .


В ході проведення аудиту перевірялися елементи стандарту ISO 9001:2008:


• аналіз результативності СУЯ з боку керівництва;
• управління документацією;
• коригувальні і попереджуючі заходи;
• виконання внутрішніх аудитів;
• впровадження та виконання політики і цілей в області СУЯ;
• задоволеність зацікавлених сторін;
• моніторинг ключових показників СУЯ;
• безперервне вдосконалення.


 За результатами проведеного наглядового аудиту УА ТОВ Фірма «КОДА» успішно підтвердила своє право декларувати те, що її система менеджменту якості сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. СМК працездатна, актуальна і адекватна.