ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Система обліку продукції ТБКОДА

Виробництво:
КОДА (Україна)

ТБКОДА - апаратно-програмна система для організації обліку і оперативного контролю вагових дозаторів і парків ємностей. Дозволяє організувати на підприємстві об’єднану систему обліку зберігання і переміщення продукції, контролювати поточний стан ваговимірювальних систем і рівнемірів для рідин та сипучих речовин, отримувати зведені звіти і діаграми.

Впровадження цього продукту дозволяє організувати повний контроль і безпеку процесів зберігання і переміщення товарів на підприємстві, що сприяє досягненню самоокупності системи за найкоротший час.

Графічний вигляд представлення інформації
Графічний вигляд представлення інформації

Ця система здійснює зчитування інформації з електронних вагових дозаторів, бункерних вагів або рівнемірів за інтерфейсами RS-232C, RS-485, RS-422 або Ethernet. Для RS-232C можливе підключення до 10 вагових ємностей до кожного комп’ютера; для RS-485 і RS-422 - до 32, залежно від конфігурації мережі; для рівнемірів збір даних відбувається через спеціалізовані пристрої ущільнення сигналів або через пристрої введення аналогових сигналів. Можливе підключення систем різного типу і різних виробників.

На екрані персонального комп’ютера (ПК) відображається інформація про стан кожного підключеного каналу вимірювання в окремих вікнах або у табличній формі, або у вигляді графіків чи діаграм. Вид даних, що відображаються, оператор системи обирає на свій розсуд.

Табличний вигляд представлення інформації
Табличний вигляд представлення інформації

Виміряні дані зберігаються у захищеній базі даних і доступні для мережевого багатокористувацького доступу. Така ідеологія дозволяє підключати ємності до кількох ПК в системі і організувати мережу, в якій з будь-якого ПК системи можна переглядати стан, проводити налаштування і формувати звіти за будь-якою ємністю або групою ємностей, а також, організовувати віддалені робочі місця інженерів і керівників. Для користувачів системи передбачаються різні рівні доступу до налаштувань і інформації.

Звіти формуються в будь-якому розрізі даних (за датою / часом, за вузлом обліку, за ємністю, за матеріалом, за оператором) у табличному або графічному вигляді. Система розраховує продуктивність дозаторів, кількість висків, середню, максимальну і мінімальну маси висків, час напрацювання дозаторів, мінімальну, максимальну і середню витрати в ємностях зберігання.

Система автоматично відстежує перевищення значеннями на кожному каналі встановлених величин, сигналізує про це оператору і зберігає запис в БД подій системи. Інші важливі події системи і реакція на них оператора також записуються в БД подій. З метою діагностики вагової системи існує можливість перегляду графіків зміни маси на кожному дозаторі з високою роздільною здатністю.

Система працює на ПК під управлінням операційної системи Windows XP / 7/8. Для підключення інтерфейсів RS-485 до ПК потрібні спеціальні адаптери.

Мнемосхема технологічного процесу
Мнемосхема технологічного процесу

Програмний продукт ТБКОДА може бути адаптований до технологічної схеми Замовника, оснащений мнемосхемою, що візуально відображає стан усіх вузлів системи.

Для переробних підприємств буде зручним режим аналізу «Вхід / вихід продукту», що дозволяє проаналізувати процес перетворення сировини в кінцевий продукт, враховуючи кількість побічних продуктів і відходів.

Відображення стану парку ємностей
Відображення стану парку ємностей

Для обліку зберігання і переміщення продукту в парках ємностей передбачений режим вимірювання та візуалізації «плаваючої» кількості продукту через задані інтервали часу плюс реєстрація стрибків значення маси.

Усі події системи реєструються у базі даних з можливістю відправлення тривожних повідомлень і подальшого аналізу часу реагування оператора системи.

Автоматична система управління процесом
Автоматична система управління процесом

Окрім облікових і контрольних функцій, система може бути оснащена виконавчими механізмами для автоматизованого управління процесом дозування компонентів, змішування, подрібнення і т.ін. у виробництві комбікормів, будівельних сумішей, залізобетону відповідно до технології виготовлення, що надається замовником. Автоматично контролюються наявність вихідних компонентів, правильність і безпека функціонування механізмів, точність виконання заданих рецептів, здійснюється облік витрат компонентів і готового продукту.

Таким чином, можна створювати складні, багатокомпонентні системи дозування із вбудованою логікою самооптимізації процесів, можливості роботи з безліччю рецептів, налаштування параметрів системи самим користувачем.

Пульт локального управління
Пульт локального управління

Для організації робочих місць операторів дозаторів, фасувальних апаратів і роздавальних колонок передбачена організація герметичних пультів локального управління, які, будучи підключеними до сервера системи по мережі Ethernet, дозволяють управляти процесами приймання та відвантаження продукції з негайною синхронізацією даних з системою. У разі втрати зв’язку існує можливість продовжити роботу автономно.

Завдяки уніфікованим і розширюваним протоколам зв’язку ТБКОДА має можливість підключення різноманітних каналів вимірювання, що застосовуються в ємностях, такі як витратоміри, датчики температури, датчики вологості, датчики тиску. Гнучкий інтерфейс відображення даних дозволяє представити різноманітну інформацію в зручному для операторів і інженерів вигляді.

Додаткова інформація

Файли для завантаження:

Брошура

  • VEGASWING 51
    VEGASWING 51

    Простой вибрационный сигнализатор уровня жидкостей

  • KGW
    KGW

    Крановые весы для тяжелых условий эксплуатации, включая взвешивание жидкого металла