ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Вагові термінали

Вагові термінали (вторинні прилади) в сукупності з тензорезисторними датчиками ваги є основою електронних вагів і виконують функції індикації результатів, керування процесом зважування, видачею команд зовнішнім пристроям та передачею результатів зважування на ЕОМ та принтер. Сучасні вторинні вагові прилади являють собою спеціалізовані мікрокомп’ютери, до складу яких входять швидкі багаторозрядні аналогово-цифрові перетворювачі.

При механічному навантаженні на тензодатчики, їхні електричні характеристики змінюються пропорційно закону зміни навантаження. Крім корисної (інформативної) зміни сигналу з тензодатчиків, відбуваються численні паразитні зміни сигналу, що викликаються короткочасними (стрибки в мережі живлення, електричні наводки на тензодатчик і з’єднувальний кабель) і повільно змінними факторами (зміна температури, мікрозміщення точки дії сили, процеси, що відбуваються всередині кристалічних граток тензорезистора і основи тензодатчика під дією прикладеної механічної сили) тощо. З цих причин сучасний вторинний ваговий термінал повинен мати досконалу апаратну і програмну підтримку методів аналізу та протидії паразитних змін сигналу.

Серед широкого модельного ряду вагових індикаторів КОДА, Bilanciai, варто виділити декілька приладів, які покривають практично всі запити у даній області.

Продукція фірми КОДА

Виробництво:
КОДА (Україна)
Продукція фірми КОДА

Продукція фірми Bilanciai

Виробництво:
Bilanciai (Італія)
Продукція фірми Bilanciai

Додаткова інформація

Дивіться також: