ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

VEGA

 


Сертифікат перевірки типу Сертифікат експертизи типу

ТР законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ТР обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно  вибухонебезпечних середовищах ТР радіообладнання
Рівнеміри

VEGAFLEX 81, 83, 86

VEGAFLEX 82

VEGAPULS  61, 62, 63, WL 61

VEGAPULS  64

VEGAPULS 67, 68, SR 68

VEGAFLEX 81,82,83,86

VEGAPULS 61, WL 61, 62,63,64,65,66,67,68,SR 68,69

VEGAPULS 21,31,С 21,С 22,С 23

 

VEGAPULS  11,21,31

VEGAPULS  С11,C21,С 22,С 23

 

Сигналізатори рівня

VEGASWING 61,63,66

VEGAWAVE 61,62,63

VEGACAP 62,63,64,65,66,69

VEGAMIP Т61, R61, R62

VEGAVIB 61, 62, 63

VEGAPOINT  21,23,31

VEGAPOINT  24

Перетворювачі тиску

VEGABAR 14,17,81,82,83,86,87, VEGAWELL 52

VEGADIF 65

VEGABAR 81,82,83,86,87

VEGABAR 28,29,38,39

VEGADIF 65,85

VEGAWELL WL 51,52

VEGABAR 28,29,38,39


Перетворювачі вимірювальні та контролери

VEGAMET 381,391,624,625, VEGASCAN 693

VEGAMET 841,842,861,862

VEGAMET 141,142,341,342

VEGAMET 341,342

VEGAMET 141,142

 

Пристрої індикації та налагодження
VEGADIS 81,82,176

 

Пристрої формування сигналу та Ex-розділювачи

VEGATOR 111,112,121,122,131,132,141,142

VEGATRENN 141,142,151,152

VEGATRENN 141,142