ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

УЗА

Українська Зернова Асоціація
Українська Зернова Асоціація

Наше підприємство є членом Української Зернової Асоціації (УЗА) http://uga.ua.

Головною метою УЗА є захист законних спільних інтересів своїх членів, сприяння формування та розвитку ринку зерна в Україні, створення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх членів.

Основні завдання УЗА:

 • організація незалежної експертизи законодавчих актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню зернового ринку;
 • внесення пропозицій до органів влади та управління з питань, які регулюють функціонування зернового ринку; захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору членів УЗА в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими організаціями;
 • збір, обробка, розповсюдження інформації щодо розвитку внутрішніх і світових ринків зерна;
 • організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку зерна;
 • реалізація проектів, що сприяють становленню і розвитку зернового ринку.

   

  УЗА в установленому порядку здійснює наступну діяльність:

  • поширює, отримує і пропагує свої ідеї та цілі;
  • засновує засоби масової інформації;
  • підтримує прямі міжнародні контакти, зв'язки, складає відповідні договори, а також бере участь у здійсненні заходів, які відповідають міжнародним обов'язків Україні;
  • проводить семінари, конференції тощо;
  • здійснює господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств;
  • здійснює розповсюдження бюлетенів, інформаційних листів та інших публікацій (у тому числі електронними засобами) необхідних для виконання статутних завдань;
  • складає з іншими організаціями договори, які необхідні для виконання статутних завдань.