ISO 9001:2015
Сучаснi засоби вимiрювальної технiки
 

Прилад для визначення рівності поверхні дорожнього покриття та шарів основи за міжнародним показникам IRI (International Roughness Index)

RadialTec DR-001/21
RadialTec DR-001/21

Прилад RadialTec DR-001/21 призначений для діагностики стану поверхні дорожніх покриттів і основ за рівністю згідно з СОУ 45.2-00018112-078:2012 «Автомобільні дороги. Оцінка рівності дорожніх покриттів за міжнародним показником рівності IRI» та ДСТУ 8745:2017. Прилад відноситься до профілометрів 2-го класу та відповідає вимогам Class 2 WorldBank.

Вимірювальний вузол приладу встановлюється на передню або задню вісь автомобіля-лабораторії. Принцип роботи приладу засновано на реєстрації та оцінці поздовжнього профілю шляхом обробки сигналів комплексу реєструючої апаратури в складі: безконтактний лазерний датчик відстані, акселерометр, інклінометр, GPS, датчик пройденого шляху, інш. Система передбачає процедуру самокалібрування перед початком виконанням робіт.
Результатом обробки даних за допомогою програмного забезпечення є оцінка поздовжньої рівності дорожньої поверхні за IRI (International Roughness Index – Міжнародний Індекс Рівності). Отримані дані призначені для здійснення контролю якості нових покриттів, покриттів після капітального, поточного середнього ремонтів а також оцінки рівності покриття мережі доріг, що експлуатуються.
Результати вимірювань можуть бути представлені у формі звітних відомостей вимірювання та роздруковані одразу з програмного продукту, що йде в комплекті до даного приладу.

Область застосування – оцінка рівності підприємствами та організаціями, що здійснюють контроль рівності дорожніх покриттів та шарів основи дорожніми ходовими лабораторіями.
  • ПО ТБКОДА
    ТБКОДА

    ПО для учета на весовых дозаторах и парках емкостей

  • KGW
    KGW

    Крановые весы для тяжелых условий эксплуатации, включая взвешивание жидкого металла